《Hola España》日常用西班牙语

【Dafabet体育】西班牙裔主持卢民杰(Alejo Rodriguez Lo)与甄珮娸(Sarina)每星期介绍各样西班牙特色文化。今集会教大家日常用西班牙语。

发表评论